Kommentar

Støren Sportsklubb trenger innbyggernes støtte for å finansiere den nye aktivitetshallen i idrettsparken. Da er det ikke lurt å gi uttrykk for å holde tilbake informasjon.

Slik oppfattes det når døra til årsmøtet blir lukket.

Ledelsen i Støren Sportsklubb ønsket tirsdag kveld å diskutere saken om aktivtetshall uten at pressen var til stede. 37 medlemmer deltok og kunne si sin mening.

Saken om aktivitetshallen dreier seg om mer enn Støren Sportsklubb. Det skal noe til for at pressen prioriterer å dekke et årsmøte i et idrettslag. I år har det vært fire årsmøter i Støren Sportsklubb. Alle fire har fått dekning. Det er en grunn for det.

For aktivitetshallen angår langt flere enn medlemmene i Støren Sportsklubb. Det angår hele Midtre Gauldal, da det i stadig større grad er kommunen prosjektet støtter seg på.

Støren Sportsklubb skal drive videre med en gjeld på cirka 25 millioner kroner. 15,7 etter spillemidler og momskompensasjon opplyste klubbleder Stine Skårvold i går. Det er mange som er skeptisk til at klubben vil klare å betjene lånet, i tillegg til utgifter på drift.

Før kommunestyret bevilget et lån på 9,2 millioner torsdag, sto Støren Sportsklubb i fare for å gå konkurs. Den faren er ikke over, for klubben sa før behandlingen i kommunestyret at behovet var 13,3 millioner kroner. De enkelte avdelingene i klubben frykter nå at kontoene deres vil bli tappet for penger, og at grunnlaget for sportslig drift forsvinner. Mister avdelingslederne og ildsjelene trua, er klubben virkelig i krise.

Blir Støren Sportsklubb det første idrettslaget i Norge som går konkurs? I så fall kan det stilles spørsmål om det var med hjelp av eller på grunn av Midtre Gauldal kommune.

Kommunestyret gjorde et feilgrep ved å si ja til «Lånegaranti til flerbrukshall Støren Sportsklubb» i 2023. Hadde det i stedet blitt gitt et tilskudd, ville nok ikke byggingen av hallen blitt så hastig igangsatt i høst.

Kommunens garanti for lån gjorde at entreprenørene kunne starte opp, og byggeprosessen fortsatte til tross for at klubbledelsen oppdaget kostnadsoverskridelser underveis.

Etter at Gauldalsposten avslørte budsjettsprekken 17.januar har det pågått en redningsaksjon i Støren Sportsklubb. Tre måneder etter, ser det ut til at kommunen er den eneste aktøren sportsklubben kan lene seg imot. Hittil finnes ingen virkelig store sponsorer, prosjektets størrelse tatt i betraktning.

Når sportsklubben søker støtte hos kommunen, handler det om innbyggerne. Pengene påvirker kommunekassa. Det angår offentligheten og har offentlig interesse. Derfor er det beklagelig at pressen ikke kan referere fra saksbehandlingen på årsmøtet 23.april. I nær to timer ble saken diskutert.

Da kommunestyret behandlet hallsaken 18.april var pressen til stede. I tillegg sendte kommune-tv direkte. Innbyggerne fikk da innsyn i hva politikerne tenkte og mente. Slik burde det ha vært da medlemmene på årsmøtet hadde muligheten til å si sitt også.

Sportsklubben trenger all støtte klubben kan få. Avdelingsledere og medlemmer forteller om stor sympati fra naboklubber i vinter.

Parallelt i arbeidet med å innhente lån og sponsorpenger har klubbledelsen oppfordret innbyggerne til å gi støtte, via Vipps, kjøp av Midtre Gauldal-spillet, eller kjøp av andel(er) i hallen.

Andelssalget er ment å gi folk et eierforhold til hallen. For å lykkes med det, må befolkningen ha tillit til klubben. Da er det åpenhet som gjelder.

Bjørn Ivar Haugen

Redaktør Gauldalsposten