Stort engasjement for bygging av idrettshall: - Også bedrifter er med på dugnad