700 000 kroner fra kommunen påvirker ikke behovet for 1,4 mill. i årlig leieinntekt