På kommunestyremøte 2/2-2023 anbefaler kommunaldirektøren og nåværende ordfører kommunestyret å si ja til en lånegaranti på 17 millioner til flerbrukshall i regi av Støren Sportsklubb.

Nå når realiteten med prosjektet kommer for en dag, så må en spørre seg; hvordan kunne kommunedirektøren ha anbefalt en slik lånegaranti? Hvilken kvalitetssikring av prosjektet ble foretatt, når det viser seg at det mangler 12 millioner for å få hallen klar til bruk? En annen ting er om driftsbudsjettet for hallen var realistisk eller helt fraværende. Er det slik at innbyggerne må ta regningen for en elendig prosjektledelse?

Når vi vet hvilken økonomisk situasjon kommunen er i så kan man lure på hvordan dette skal gå. Det er ikke mange måneder siden kommunen måtte låne 50 millioner til den daglige driften. Ser nå at kommunedirektøren foreslår at kommunestyre skal gi en ny garanti for at hallen kan ferdigstilles. Og at kommunen gå inn som leietaker i ukedagene. Alt dette vil øke kommunens utgifter i uoverskuelig fremtid. Er det dette vi skal bruke innbyggernes penger på?

Midtre Gauldal Kommune står foran tøffe økonomiske prioriteringer i årene som kommer. Det blir helt feil hvis helse/omsorg, skole og kommunale veier skal bli lidende på grunn av et hallprosjekt som ikke er liv laga.

Tror det beste for både sportsklubben og kommunen er at hallen rives og selges, da dette prosjektet vil bli en klamp om foten for hele kommunen fremover.

Når saken kommer opp i kommunestyret så bør habilitetsreglementet gjennomgås før saken behandles.

Ingmund Solberg