Sendte pressen på gangen før orientering om den nye flerbrukshallen