Foreslår 700 000 i årlig pengestøtte til Støren Sportsklubb