Nyhallen kan bli tapssluk for Støren Sportsklubb selv om byggekostnadene blir betalt