Støren Sportsklubbs eksistens står også på spill, da det pr. tidspunkt ikke foreligger noen plan for hvordan klubben skal komme seg ut av det økonomisk uføre klubben har havnet i etter oppstarten på hallbygginga i idrettsparken i høst.

Støren Sportsklubb står med en gjeld på 15,7 millioner kroner, og trenger nye 13,3 millioner for å få ferdig hallen.

Skylder 7,6 millioner

Støren Sportsklubb har ubetalte fakturaer for til sammen 7,6 millioner kroner. Lokale entreprenører har flere millioner kroner utestående.

Etter at banker har sagt nei til å låne ut mer penger, ser det ut som det er Midtre Gauldal kommune sportsklubben må håpe på.

På årsmøte 11.april ble det kunngjort et nytt årsmøte 23.april. I mellomtiden holdes et kommunestyremøte 18.april, og kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord forbereder sak til lokalpolitikerne.

Dropper løpebane

Aktivitetshallen går nå i retning av å bli mer en ren fotballhall, da årsmøtet torsdag vedtok å droppe den planlagte løpebanen ved siden av kunstgresset, for å begrense kostander.

43 deltakere

Det ordinære årsmøtet torsdag kveld fant sted på Gauldalsporten. 43 medlemmer deltok.

Sportsklubben har allerede avholdt to ekstraordinære årsmøter i år, for å behandle saker om videre plan for den nye flerbrukshallen.

Nåværende leder Stine Skårvold innledet årsmøtet torsdag med å takke alle som fortsatt jobber hardt for og i klubben, til tross for den krevende situasjonen de står i.

Det ordinære årsmøtet fant sted på Gauldalsporten, i delen til høyre som tidligere rommet akvarium. Nå er rommet ombygd til et amfi med plass til 50 personer. Foto: Edel Mari Halseth

Venter på kommunestyremøte

Videre fremtid for hallen kan ikke avklares før kommunestyret har fattet vedtak om hvorvidt de vil støtte sportsklubben videre eller ikke.

Styret i sportsklubben hadde et håp om at et vedtak var klart før det ordinære årsmøtet. Det var det ikke, da første kommunestyremøte etter påske er 18. april.

– Men jeg har troa, sa Skårvold, som har hatt mange møter med kommuneadministrasjonen den siste tiden.

Fordi mye var uavklart torsdag kveld, valgte årsmøtet å utsette behandling av sak 14 ”Videre prosess hallen” og budsjettet for 2024. Del to av årsmøtet blir tirsdag 23. April.

I tillegg til saker om flerbrukshallen, vedtok årsmøtet å heve medlemskontingenten for voksne fra 100 til 200 kroner. Kontingenten for barn forblir på 75 kroner. Dette gjelder for 2024 og 2025. Foto: Edel Mari Halseth

Enstemmig

Fristen for å levere endelig investeringsbudsjett er fredag. Leder Skårvold var derfor avhengig av ett spesielt vedtak på årsmøtet denne torsdagskvelden.

Styret foreslo å fjerne planene om løpebane og erstatte området med kunstgress. Dette på bakgrunn i informasjon og priser hentet inn den senere tiden.

Saken om å droppe løpebanen førte til diskusjon blant medlemmene, men fikk et enstemmig vedtak.

Beløpet for å ferdigstille hallen er nå på nesten 4, 5 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til fakturabeløp som allerede har forfalt, renter og avdrag for 2024, strøm, forsikring og bredbånd for 2024.

Utsetter valg

Siste sak på lista var valg. Flere som har blitt spurt av valgkomiteen om å stille til verv ønsker at alle sakene fra årsmøtet behandles før de sier ja.

Årsmøtet vedtok dermed å utsette valg av personer i klubben.

Valgkomiteens innstilling er:

Leder: Stine Skårvold

Styremedlem 1 år: Cecilie Laugsand

Styremedlem 2 år: Kåre Jon Langberg

Styremedlem 2 år: Gunn Marit Engen

Møtende varamedlem 1 år: Torbjørn Witsø

Nestleder: sittende styremedlem Siri Jonli Tangstad (har igjen ett år)

Årsmøtet fant sted på Gauldalsporten torsdag kveld. Foto: Edel Mari Halseth