Hallen vil koste 1,85 mill. i året å drifte - salg og konkurs er blant alternativene på årsmøtet