Kommentar

Søndag går Andreas Fjorden Ree 50 kilometer langrenn i Holmenkollen. Det er en stor prestasjon å kvalifisere seg for dette prestisjefylte verdenscuprennet. Den historiske Kollen-femmila blir sett på som noe av det største en idrettsutøver kan oppleve på norsk jord.

Men blir prestasjonen i nasjonalanlegget det siste vi ser av en utøver fra Støren Sportsklubb? Mandag kan nemlig klubben med 600 medlemmer bli slått konkurs. Det skal medlemmene ta stilling til på et ekstraordinært årsmøte i Støren kulturhus.

Årsaken er den økonomiske situasjonen klubben har havnet i etter byggingen av en helt ny aktivitetshall. Kostandene med å få opp hallen i idrettsparken har blitt så store at klubben ser ut til å måtte ta opp lån på til sammen 26,77 millioner kroner. Først 17,27 millioner, og etter en budsjettsprekk trengs nye 9,5 millioner kroner for å betale regninger og få hallen ferdigstilt.

Å drifte en klubb med en gjeld på 26,77 millioner kan bli vanskelig for laget med 600 medlemmer. Selv om aktvitetshallen også skal gi inntekter. Høyere rente, og kanskje redusert grunnlag for utleie siden planleggingen startet, kan føre sportsklubben inn i smertefulle økonomiske år fremover.

Det er derfor at et utredningsutvalg har både «styrt avvikling», «salg» og «konkurs» som alternativer på det ekstraordinære årsmøtet mandag kveld.

Ferdigstillelse av hallen og videre drift i regi av Støren Sportsklubb er også et alternativ, dersom medlemmene finner det realistisk. Alternativet med videre drift ble styrket torsdag, da kommunestyret i Midtre Gauldal vedtok å støtte prosjektet med 700 000 kroner årlig de nærmeste årene. Men fortsatt må klubben ha leieinntekter på 1,4 millioner kroner til pr. år for å nå budsjett. Det kan synes utfordrende når utleiemarkedet er begrenset til vinteren (4,5 måneder).

Torsdagens kommunestyrevedtak har brakt optimisme inn imot årsmøtet. Men er det nok til å overbevise medlemmene? Og er det nok til at banken vil låne klubben nye 9,5 millioner kroner? Det er før årsmøtet verdt å merke seg at et ekstra låneopptak også gir ekstra renteutgifter som skal dekkes inn.

Sokna IL har Odd Reitan på laget når de skal bygge nytt fotballanlegg. Finnes det en rik onkel som også kan hjelpe Støren Sportsklubb?

De som frivillig har påtatt seg verv i Støren Sportsklubb opplever nok situasjonen klubben står i som både tidkrevende og brutal. «Hallgruppa har hele tiden hatt de beste intensjoner» sa Aina Reppe på forrige ekstraordinære årsmøte 5.februar. Det er ingen som tviler på det. Men det økonomiske mageplasket i samspill med Midtre Gauldal kommune er det nok mer tvil rundt. Kommunen er garantist for lån, og nå også leietaker i hallen. Sportsklubbens problem er at garantien for lån først slår inn etter at alle midler i klubben er brukt opp. Da er det med andre ord ikke mer å drive for.

Den krevende situasjonen klubben står i har kommet frem gjennom flere reportasjer og leserinnlegg den siste tiden. Det har vært viktig, for å gi innsikt i en sak som berører hele Midtre Gauldal kommune.

Medlemmene i Støren Sportsklubb håper nok på en avklaring mandag kveld. Flertallet blant de som møter opp avgjør. Kreditorene vil vente med spenning på resultatet. Kommer det en redningsplanke i siste liten, eller blir det et tredje ekstraordinært årsmøte?

Søndag har klubben med 111 år eksistens for første gang en deltaker på femmila i Holmenkollen. Andres Fjorden Ree er tidligere norsk mester på distansen til tross for sin unge alder. 23-åringen fra Frøset gikk seg inn på det norske rekruttlandsalget i langrenn ved hjelp av gode treningsmuligheter og et godt langrennsmiljø i Støren Sportsklubb. Det er verdt å huske når han står på startstreken i Kollen søndag.

Da står endelig det sportslige i fokus, og alle bør heie på Andreas Fjorden Ree og Støren Sportsklubb!

Bjørn Ivar Haugen

Redaktør, Gauldalsposten