La inn tilskudd på 700 000 kroner i søknad i desember