Foreslår å låne 9,2 millioner til Støren Sportsklubb