Jeg leser med stigende uro at styret i Midtre Gauldal utvikling har trekt seg. Dette er det kommunale foretaket som skal få fart på salg av næringstomter på Støren sør. Grunnen til dette vet jeg ikke, men at det har noe med samarbeidet med kommunens ledelse er vel ikke usannsynlig.

Vi i KrF var skeptisk til prosjektet Støren Sør den gang det ble bestemt, vi argumenterte med at kostnadene var høye og usikkerheten var enda større. Vi ble nedstemt av et stort flertall i kommunestyret som mente at denne satsingen var det eneste rette for næringsutvikling i Midtre Gauldal. Enkelte representanter mente også at undertegnede ikke hadde særlig forstand på næringsutvikling, mulig de var inne på noe, jeg vet ikke.

Ja, næringsutvikling handler selvsagt om areal, men ofte handler det nok mer om mennesker med ideer, og sterk vilje til gjennomføring. Det er lett å tro at om man bare har ei stort tomt så ordner det seg, slik er det dessverre ikke. Det bør vel knapt være noen overraskelse for innbyggere i Midtre Gauldal at det kommer ei regning i etterkant av en veibygging som skal betales? Dette skal betales fra samme kassa som skole, eldreomsorg og kommunale veier for å nevne noe.

Men som de sier i Hakke-bakke-skogen i etterkant av uenigheter: «gjort er gjort, og spist er spist». Vegen er bygd og tomta ligger der, om enn med utfordringer i strømlevering. Dette kan ikke reverseres. Nå må vi gjøre det beste ut av det og prøve å få virksomhet oppå Støren Sør, dette kan ta lengre tid enn mange trodde, og det kan også hende at området langt på vei må lage sin egen energi.

Jeg og Krf har en klar oppfordring til kommuneledelsen i tiden framover:

*Dere har ansatt en framoverlent leder som leder i Midtre Gauldal Utvikling. Nå er det veldig viktig at han får gjøre jobben han er satt til. Det vil si, et nærmest ubegrenset reisebudsjett, og mulighet til å treffe de riktige personer og være på de riktige steder, alle andre steder enn på rådhuset.

*Fullt fokus på, og få startet boligbygging i de områdene som er avsatt til det. Prøv å få til en ny start i dialogen med grunneierne.

*Ikke prøv å presse igangværende virksomheter opp til Støren sør, det vil virke mot sin hensikt og dere vil oppleve at næringsliv rømmer kommunen i stedet. Bruk gulrot.

Daglig leder Torkil Leinum (i midten) «bør få nærmest ubegrenset reisebudsjett, og mulighet til å treffe de riktige personer og være på de riktige steder, alle andre steder enn på rådhuset» skriver innleggsforfatteren. Foto: Edel Mari Halseth

Så til dere grunneiere som kanskje føler dere dårlig behandlet,  prøv med en ny start med dialogen dere også, om ikke annet så kan være gode penger å tjene på tomtesalg. Antagelig langt bedre enn ved ekspropriasjon.

Til slutt ønsker jeg å be alle se litt framom nesetippen. Hold hodet kalt, plutselig kan det hende at Midtre Gauldal Utvikling klarer å lande en stor aktør. Vi i KrF skysser i veg en bønn om det.

Øystein Digre, Krf Midtre Gauldal

Øystein Digre er kommunestyrerepresentant på vegne av KrF Midtre Gauldal.