Foreslår satsing på bolig i stedet for industri på Støren sør