Støren Sør koster Midtre Gauldal kommune 10 millioner i renter pr. år