Ingen har kjøpt tomt på Støren Sør: - Betyr ikke at det ikke jobbes med salg