Administrasjonen overtar oppgavene i Midtre Gauldal utvikling KF etter at styret trakk seg