Bevilget 4,25 millioner kroner for å dekke renteutgifter til Støren sør