Det har vært mye diskusjon om Gaula Natursenter og hva det skal brukes til i fremtiden. 17.januar holdes det folkemøte, for å finne ut litt mer om det nedlagte senteret på Støren.

Gaula Natursenter på Prestteigen, Støren. Foto: Per Jostein Wolden

-Vi ønsker innspill til hva Gaula Natursenter og området rundt skal brukes til i framtida. Har du tanker om dette og ønsker å bidra? Vi ser fram til en god dialog og ønsker deg velkommen, skriver Midtre Gauldal kommune på sin nettside.