Det var stort oppmøte på markedsdagen Bør Marked. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Hvor mange som var innom markedsplassen mellom Gaula natursenter og Størensenteret E6 er umulig å si, men at telleverket ved inngangen til natursenteret noterte 1800 inn- og utpasseringer i timene arrangementet varte forteller om stor trafikk.

-Det har vært et vellykket arrangement. Vi er veldig fornøyde med dagen, sier Randi Hage som jobber på Soknedal Bakeri.

Hun har stått i spissen for planleggingen av arrangementet, sammen med Silje Bones på InterSport og Liv Kari Aasen på natursenteret. Samarbeidsarrangementet ble en stor suksess i sitt første år etter koronapandemien. Det er tre år siden sist gang Børs Marked ble holdt.

-Dette fortjente Børs Marked. Alle utstillerne var godt fornøyd med dagen, og det er vi veldig glade for, sier Randi Hage.

Det var litt av hvert som foregikk på området, både ute og inne. Fint vær gjorde at mange var ute, men trafikken inn og ut gjennom kjøpesentrene svarte også til forhåpningene til arrangøren. Underholdning var det også. Trekkspillgrippa Polkagrisan opptrådte, og artistene Kenneth Engen, Johanne Soldal, Ingri Jensberg og Jonas Naustan fremførte utdrag fra Bør Børson jr. Det ble godt mottatt blant fremmøtte.

(Se egen sak om Bør Børson jr. publisert tidligere i dag).