Natursenteret er stengt og alle arbeidsplassene forsvunnet