Natursenteret er stengt og alle arbeidsplassene forsvunnet

foto