Pensjonistpartiet ønsker trygge levevilkår så eldre kan få bo lengre i sine hjem de har bodd i mange år.

Trygge rammer er viktig for eldres livskvalitet. Derfor går Pensjonistpartiet til valg på at vi får lagt opp til en ambulerende vaktmestertjeneste som kan gi bistand til div gjøremål ute som inne. Det kan være hjelp med IT. Tjenester som det blir mere og mere av og mange ikke takler. Organiseringen av slik tjeneste kan bli det samme som hjemmehjelptjenesten som kommunene ellers bidrar med.

Svein Otto Nilsen

1.kandidat på Pensjonistpartiets kommuneliste i Trondheim og fylkestingslista i Trøndelag