I 1990/91 ble Energiloven endret, dette gjorde strøm til vare.

I 1992 ble EØS avt. vedtatt, og strømmen kom inn under EU's fire friheter -fri flyt av varer, tjenester, mennesker og kapital, samt fri etableringsrett. Våre folkevalgte har så vedtatt at EØS avt. har forrang foran norske avtaler og lovverk, endatil vår egen Grunnlov.

Hvor mange av det norske folk vet dette? Det betyr at alt som føres inn i EØS avt. eies av EU, og setter vår nasjonale politikk sjakk matt, også lokalpolitikken for 70% av det som taes opp der er EU/EØS relatert.

Det såkalte handlingsrommet, som våre folkevalgte så fint snakker om er stort, men gjelder kun før ting er ført inn i EØS avt. Etterpå eies det av EU.

Vi kan be EU om fritak, som vi gjorde ifm eggas holdbarhet i fjor, men det er EU som har vetorett. Vår deltagelse i ACER skjer via EØS avt.- 3 energipakker.

Vi kan i teorien be EU om fritak for ACER 3 også, men jeg tviler sterkt på at EU vil gi slipp på melkekua si. Det finnes ingen lovhjemmel for reforhandling i EØS loven. Eøs avt. må sies opp i sin helhet. Det betyr også at det ett storting innfører i EØS avt., kan ikke et annet omgjøre.

Når det gjelder de tiltak som er satt inn ifm høy strømpris, er disse kun midlertidige, for det er det EU tillater. Vi har fått ut 2024. Etter 2024 kan det norske folk se frem til varig høy strømpris, samt strømutkoblinger. Da vil det norske folk også skjønne hvorfor vi fikk AMS-målerne.

Høy strømpris har vært et mål hele tiden, for kun slik kan våre folkevalgte selge inn ustabil vindindustri som "lønnsomt". At en raserer natur og økosystem har ingen betydning, så lenge det skjer i det "grønne" skiftet sitt navn. Det opplyses heller ikke om at det er folket som sponser gildet.

Når blant annet Energikommisjonen snakker om at Norge trenger mer kraft, så er det pengene som taler, for Norge har nok kraft til eget bruk. Men vi er via EØS avt. påkoblet et umettelig stort marked der vi har forpliktet oss til å levere varen, og det uansett om strømprisen blir høy i Norge, eller vi står igjen med ustabil vindkraft og strømutkoblinger.

Jo mer som produseres, uansett kilde, jo mer eksporteres. Det blir ikke billigere strøm i Norge. Når f.eks repower-direktivet blir ført inn i EØS avt., er det EU som bestemmer hvor mye vindindustri Norge skal pepres med. Kommunene vil ikke ha noe de skulle sagt.

Er det sånn vi vil ha det? EØS avt. er altså ikke en handelsavtale selv om media fortsatt liker å presentere den som det. EØS avt er EU integrasjon, der vi for hvert direktiv, forordning og pakke overfører vår suverenitet til en fremmed makt, til vi står ribbet tilbake.

Nå er det sikkert noen som tenker at det hadde vært bedre om vi var EU medlemmer. Av 705 representanter ville Norge fått 10-12 stykker. Det er majoriteten som bestemmer. Norge ville uansett blitt brukt som forsyningsland.

Rekk opp hånda de som tror at Tyskland ville ivret for et Europeisk kraftsamarbeid om de var selvforsynt med billig, regulerbar, stabil og nesten utslippsfri vannkraft?

Når EØS avt. setter vår nasjonale politikk sjakk matt, tenker folk at vi har nasjonal styring over våre energiressurser?

Siri Hermo, 1.listekandidat konservativt Midtre Gauldal

Siri Hermo, 1.listekandidat konservativt Midtre Gauldal.