Vi vil berømme arbeidet som er gjennomført så langt på Gauldalsporten og området rundt forretningene på Prestteigen. Det er flere aktiviteter som foregår der nå, og det er hyggelig å sette seg ned med en kaffe og se på folkelivet.

Mange var bekymret for at det ville bli kaotiske tilstander på parkeringsplassene, men så langt ser det ut til å gå bra. Langtidsparkering for de som pendler og samkjører til Trondheim er planlagt fjernet ved at det blir tidsbegrenset parkering på området. Hva da med de som virkelig trenger å sette fra seg bilen for langtidsparkering? Støren Stasjon har parkering for de som reiser med buss og tog, men der er det nesten alltid fullt opp. Hvilke muligheter finnes på Støren, og hva vil kommunen gjøre for å legge til rette for pendlerparkering? Det må være i kommunens interesse at mulighetene finnes for å tiltrekke seg nye innbyggere og opprettholde bosetting i kommunen.

Vi i Venstre vil peke på noen muligheter.

På tomta på Korsen, rett overfor Rådhuset, ligger et stort område brakk. En del av tomta er gruset opp og benyttes til parkering også i dag. Men hvis pendlerne som nå parkerer på Prestteigen skal flytte over dit, vil det oppgrusa området bli for lite. Er det mulig å utvide parkeringsarealet her? Vi vet at kommunen har solgt tomta til en utbygger, men det ser ikke ut til at det vil bli bygd ut her i nær framtid. Denne parkeringsplassen ligger sentralt og det er bussholdeplass tett ved. Kan et samarbeid komme i gang for å få flere parkeringplasser?

Så har vi Snurruhagen leir. Dette området er også et ”slum(rende)område” hvor lite og ingenting skjer. Kommunen solgte området for en slikk og ingenting da kjøper la fram store planer om aktiviteter her. Nå har kommunen mistet alle rettigheter over området selv om planene ikke på noen måte er innfridd. Kanskje kan kommunen likevel forhandle med eier om pendlerparkeringsplasser på området? Det ligger sentralt til og kan bli et fint alternativ for pendlere.

Det hadde vært interessant å få kjennskap til hva kommunen tenker om hvor pendlerne skal parkere når parkering på Prestteigen forsvinner. Kanskje er noe på gang for alt vi vet, men vi synes at de av våre innbyggere som daglig pendler til sine arbeidsplasser utenfor kommunen, fortjener at det blir lagt til rette slik at dette ikke blir et problem for dem.

Midtre Gauldal Venstre, Kari Haukdal og Randi Rognes