Det er nå et stort engasjement rundt saken om salg av en eiendom på Rognes, og spørsmålet om retten til fiske i Gaula skal følge dyrkamark, utmark eller boligeiendommen.

Undertegnede er kjøper av utmarka, og vi har behov for å korrigere det selger Bjørn Enge uttaler i Trønderbladet 01.09.23.

Enge siteres på følgende: «– Jeg hadde tilbudt lakseretten til dem som skulle kjøpe jorda og skogen, men de var ikke villige til å betale for den. En lakserett i Gaula har betydelig verdi, og derfor ble det mitt ønske at den skulle selges sammen med boligeiendommen, sier Enge.»

Dette er ikke sant.

Vi har aldri på noe tidspunkt fått tilbud fra Bjørn Enge om å kjøpe fiskeretten som ligger til hans eiendom, og har dermed heller ikke kunne sagt eller ment noe om prisen for et slikt kjøp. Vi reagerer sterkt på at Enge på denne måten fører Trønderbladets lesere bak lyset. Det oppleves som veldig spesielt når det videre i artikkelen står følgende: «Han forklarer at han alltid har spilt med åpne kort, og aldri har prøvd å påvirke utfallet i saken.»

Vi har intet ønske om å bringe denne saken opp til offentlig debatt, men følte oss nødt til å kommentere når Enge kommer med usannheter som rammer oss.

Ivar Olav Aune

Berit Stornes