Beklager oppdelingen av landbrukseiendom på Rognes: - Har gjort en kjempetabbe

foto