Midtre Gauldal er en del av Trondheimsregionen, men de er ikke en av byvekstavtalepartnerne.

De får altså ikke ta del i de midlene som Staten stiller til rådighet for å bedre tilbudet for kollektivreisende inn og ut av kommunen.

De har faktisk arbeidspendling begge veger. Vel 1000 pendler ut og tilsvarende vel 800 pendler inn, daglig, skrev ordfører Sivert Moen (Sp) i et leserinnlegg.

Det er fremdeles et håp om at Midtre Gauldal kan bli med hvis innstillingen til fylkestinget blir vedtatt.

Bytakst på toget har fått opp interessen for å pendle med skinnegående transport, men i Midtre Gauldal er det til nå små utsikter til togreiser for en billig penge. Dette kan bli endret hvis Midtre Gauldal kommer med i det gode selskap og blir med i byveksavtalen.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet har besluttet at, i tillegg til dagens avtaleparter, inviteres Skaun kommune og Orkland kommune til reforhandlinger av byveksavtalen med Trondheims-området.

Innstillingen til fylkestinget 19 og20. oktober er nå helt klar. Det ble vedtatt i fylkesutvalget følgende punkt. Det må vurderes om byvekstavtaleområdet skal utvides med kommunene Skaun, Midtre Gauldal og Orkland.

Tiden er nå inne for at Midtre Gauldal blir prioritert av disse 3 kommunene. Staten ønsker gjennom byveksavtalen å redusere bruken av personbiler og få folk flest til å benytte miljøvennlige transportmidler. Hvorfor er Midtre Gauldal med 6000 innbyggere, derav 2370 på Støren, holdt utenfor sone A?

Hvis ikke Støren stasjon blir en del av Sona A og tilknyttet byvekstavtalens priser, vil det neppe bli mange reisende med tog fra Støren. Det svekker muligheten for å utvide bo- og arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen og det gjør det vanskeligere for kommunens ambisjon om å være regional senter og bygge arbeidsplasser i Midtre Gauldal.

Hvor logisk er det at innbyggerne på Støren må betale 99 kroner mer til Trondheim enn de fra Lundamo/ Hovin gjør, og hele 168 kroner mer til Stjørdal.

Det bygges nå jernbaneverksted og hensettingsspor på Støren for inntil 9 togsett. Det er bebudet times avganger fra Støren stasjon til Steinkjer fra 2023. Allerede fra 2022 bør det være mulig å få til økt frekvens på morgen og ettermiddag til Støren, all den tid togene skal «overnatte» på Støren.

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting ser jeg det som naturlig at man utvider byveksavtalen til å gjelde inn til Støren og det er ingen grunn til å vente. Det var Staten som avgrenset hvilke kommuner i Trondheimsregionen som fikk ta del i byvekstmidlene.

Det logiske nå er etter Pensjonistpartiets mening å bygge opp under Støren som et knutepunkt både geografisk og funksjonelt i form av vei, bane og buss.

Det er ingen grunn til å vente med å utvide sonen til knutepunktet STØREN, noe fylkestinget kan støtte opp om.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Svein Otto Nilsen