Regjeringen fryser byvekstavtalene i statsbudsjettet: Fortsatt dyre togbilletter fra Midtre Gauldal og inn til byen