I saken om lakseretten på min eiendom 37/1 i Midtre Gauldal har jeg signalisert at jeg kommer til å politianmelde Kjell Arne Vinsnesbakk for å ha fremsatt usanne påstander og beskyldninger i interpellasjon til Kommunestyret i Midtre Gauldal. Kommunestyret representerer det som i gjeldende bestemmelser i straffeloven benevnes som «annen offentlig myndighet.»

Etter dette har saken fortsatt fokus i media og når jeg leser Trønderbladet som har en reportasje fra NPM utvalgets møte 7. september så må jeg virkelig spørre meg selv om jeg leser riktig. Utvalgets medlemmer med utvalgsleder Svein Fløttum i spissen fortsetter å fraskrive seg ansvar ved å skylde på administrasjonen.

Utvalgets medlemmer, som alle sitter i Kommunestyret, har fått tilsendt kommunedirektørens svar på interpellasjonen som Kjell Arne Vinsnesbakk sendte inn til Kommunestyrets møte 31.august. Utvalget burde ta inn over seg det som står der i stedet for å skylde på administrasjonen.

Det er utvalget som har ansvaret for sitt eget vedtak og dersom saken var mangelfullt utredet så burde den ha blitt utsatt. Jeg satt selv og hørte på debatten i utvalget og som jeg har skrevet i tidligere innlegg så ble det gitt en grundig redegjørelse i møtet.  Her hadde utvalget alle muligheter til å få saken inn på rett spor hvis de mente at forslaget til vedtak var mangelfullt.  Det burde de ha gjort i stedet for å lage dette til en ren farse nesten et år etter at vedtaket ble gjort. Utvalget har åpenbart ingen tanke for konsekvenser for berørte parter.

Dersom Trønderbladet har sitert Kjell Arne Vinsnesbakk riktig så er det han uttaler aldeles utrolig. Han hevder at dersom kjøpekontraktene hadde blitt fremlagt under NPM møtet i fjor så hadde vi unngått hele saken, da hadde ikke interpellasjonen kommet og heller ikke politianmeldelsen fra meg. Her prøver Vinsnesbakk å få fokus bort fra sine egne handlinger.

Grunnlaget for en evt. anmeldelse ligger i det faktum at Kjell Arne Vinsnesbakk gjennom interpellasjonen har fremmet påstander som han må være klar over er ren løgn, og at påstandene vil ha alvorlige konsekvenser for de som blir berørt. Hva dette går ut på er behørig omtalt tidligere. I forhold til påstandene så har kommunedirektøren i svaret på interpellasjonen til Kommunestyret bedt om at disse kjennes død og maktesløs.

Det har kommunestyret gjort i enstemmig vedtak og jeg har etter alt dette kommet til at Kommunestyrets vedtak innebærer full tilbakevisning og oppreisning både for kommunedirektøren og for min egen del. I tillegg så har saken blitt en såpass personlig belastning at jeg har sterkt behov for å sette punktum. Derfor har jeg blitt enig med meg selv om ikke å anmelde dette til politiet.

Jeg er klar over at en politiker må finne seg i å bli sett i kortene også når det gjelder private disposisjoner. Det man derimot ikke skal måtte finne seg i er at grov løgn og rent bedrag benyttes som politiske virkemidler. Når det skjer som i denne saken så er det mange som vil være med og kaste bensin på bålet, til og med de som man trodde man kjente godt.

Jeg skal ikke mene noe om hvordan andre politikere skal forholde seg til slikt som dette. For egen del så er dette såpass alvorlig at dersom denne situasjonen hadde oppstått for et år siden så hadde jeg trukket meg fra alle politiske verv. Nå er det kun dager igjen til jeg forlater Kommunestyret og jeg kommer ikke til å se meg tilbake.

Bjørn Enge, innbygger i Midtre Gauldal kommune, enn så lenge.

Bjørn Enge. Foto: Edel Mari Halseth