Sett i ettertid er det helt utrolig at Midtre Gauldal ikke ble med i Byvekstavtalen da den ble vedtatt i mai i år. Da ble lokale parter og staten enige om en revidert avtale for trondheimsområdet som skulle gjelde for perioden 2023-2029. Fra før er Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus med i denne avtalen. Nabokommunene Skaun og Orkland ble tatt med i det gode selskap, men ikke Midtre Gauldal. Her må det være noen som har sovet i timen og ikke gjort jobben sin på politikernivå!

Vår kommune er definitivt en nærkommune til trønderhovedstaden Trondheim og har vel 1000 som pendler inn til vår kommune og vel 800 som pendler ut herfra. Prisene på kollektivtransport er derfor veldig viktig for om folk bruker tog/buss eller egen bil. Det føles veldig urettferdig at de som reiser fra Støren stasjon skal betale 99 kroner mer for å komme seg til Trondheim enn de som reiser fra Lundamo/Hovin. Støren stasjon ligger jo bare noen hundre meter fra kommunegrensa til Melhus.

Hvorfor stopper Trønderbanen på Lundamo når togene likevel må til jernbaneverkstedet på Støren når de skal sjekkes og vedlikeholdes? Det fører til at mange kjører til Lundamo for å ta toget derfra, og det er ikke akkurat bra for miljøet.

Det er lett å tro at det er noen på politisk hold i Midtre Gauldal som har sovet i timen og ikke gjort jobben sin da denne avtalen ble vedtatt, og ikke har ordfører Moen og Senterpartiet fått særlig drahjelp av sine partikolleger i de andre kommunene heller. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har all makt på fylkesplan, og det er Senterpartiordførere både i Orkland, Skaun og Melhus (Ja, vi vet at Jorid Jagtøien nå er såkalt uavhengig), så de kunne saktens også ha sørget for at Midtre Gauldal ikke ble glemt da vedtaket ble gjort. Vi er klar over at det er staten som avgjør, men allikevel.

Venstre hadde en punktaksjon på Støren stasjon onsdag 6.september for å få pendlerne i tale. Hvis Venstre får inn en representant i kommunestyret, lover vi å stå på i disse to sakene. Venstres førstekandidat på fylkestingslista er Jon Gunnes som var i transportkomiteen da han satt på Stortinget i forrige periode. Han vil gjøre det han kan for å hjelpe oss å få gjennomslag i disse to sakene og om mulig også slå et slag for en omfattende utbedring av Fv30 mellom Støren og Røros.

For Midtre Gauldal Venstre, Randi Rognes og Kari Haukdal