Kommentar til Venstres innlegg «Hvem sov i timen da Midtre Gauldal ikke ble med i byvekstavtalen?