Når jeg ser meg tilbake så ligger både kommunale og nå fylkeskommunale veier som de gjorde for 50 år tilbake.

Kanskje de siste tjue år har imidlertid størrelsen på nyttekjøretøyer som skal bruke disse veiene økt betydelig. Dette har som resultat at der det før var fremkommelig med alle typer lastebiler/maskiner/traktorer, så blir det nå begrensninger av ulik art.

Rørosbanen og Dovrebanen går i hver sin retning gjennom kommunen vår. Begge ble bygd for over 100 år siden (Rørosbanen eldst). Der det var aktuelt å krysse banen med undergang t.d. tok man nok «godmål» i forhold til datidens trafikkbilde, men som utviklingen har gått, blir disse jernbaneunderganger hindringer for kostnadseffektiv transport. Dette gjelder både 3-4 underganger på Dovrebanen i Midtre Gauldal og to på Rørosbanen før man er kommet til Singsås.

For å ta et konkret eksempel med jernbaneundergangen på Rognes der, Røsbjørgveien tar av fra fylkesvei Marit Bjørgens vei. Her er det så vidt melkebil og kraftforbil går til gårdsbruk med mjølkekyr på Røsbjørgen. I forbindelse med gjenoppbygging av bolighus etter brann her, måtte man få en mindre betongbil fra Røros da biler fra Støren/Trondheim ikke kunne passere. Septikbilen kan ikke lenger passere på grunn av høyden.

De siste årene har det fra dette området vært store tømmerdrifter. Tømmerbil kan ikke benyttes på grunn av høyden og virket er kjørt med lassbærer. Dette har gitt ekstrautgifter på kr 80.-pr m3 hvorav kjøper har dekket 20 kr/m3. En av skogsdriftene på 1700 m3 ga således 100.000.- mindre i lomma til skogeier enn om fokus tidligere hadde vært på å følge opp med tiltak for å kompensere størrelsen på utviklingen av kjøretøyer.

Det hører med til historien at det for et par år siden ble brukt kr. 200.000.- til konsulenthonorar for å komme frem til tiltak til forbedringer på denne undergangen uten resultat. Omlegging av første del av Røsbjørgveien kan være en mulig løsning.

Fylkestingsrepresentant Svein Otto Nilsen (PP) har konkret hatt forslag for å få til ny bru på Rognes med økt bæreevne samt bedre forholdene for trafikantene på Marit Bjørgens vei. Han fikk ikke hjelp verken av Ap eller Sp i fylkestinget. Marit Bjørgens vei er også viktig for skogbruket, ikke bare myke trafikanter.

Det er derfor nesten så man kan bli irritert når man ser ordfører Sivert Moen og leder av samferdselsutvalget i fylket Hallgeir Grøntvedt er avbildet i lokalavisa ved Rognes bru i sommer formodentlig for å gi inntrykk av interesse selv om reparasjon er utført uten økt bæreevne. «Det for sent å snyte seg når nesen er av.»

I kommunevalgprogrammet for PP i Midtre Gauldal har vi fokus på at kommunen må bli mer pågående både i forhold til stat (til dømes Bane Nord) og fylkeskommunen. Vi kan ikke lenger stå med lua i hånden og se på at våre små som store næringsdrivende mister muligheter til å drive rasjonelt.

PP i Midtre Gauldal vil prioritere mer penger til utvikling av veinettet slik at våre 100 km med kommunal vei skal ha fått et løft over en 10-årsperiode. Vi vil være ærlige på at vi ser et potensiale i å effektivisere vår administrasjon for å finansiere dette løft.

Fylkesrepresentant Svein Otto Nilsen (PP) har tatt opp «vettuge» saker fra Midtre Gauldal i fylkestinget. Vi trenger flere som ham på fylkestinget. Vi oppfordrer derfor alle som tenker å gi sin stemme til PP ved høstens kommunevalg om også å nytte PPs liste til fylkestinget.

Jeg vil avslutte med å minne om et gammelt ordtak: «Passer man ørene så passer krona seg selv.» Man må gjerne tenke stort så lenge det ikke ødelegger grunnvollen i vårt næringsliv.

Mvh

Harald Rognes /Pensjonistpartiet

Harald Rognes