Ber fylkeskommunen om å utbedre Rognes-brua på nytt: - Trafikkfarlig og vanskelig

foto