På tur mot Rensfjellet. Bildet er tatt av Erik Samdal (12 år).

Send bildeglimt til: redaksjon@gauldalsposten.no