Spenner buen for ny bedrift

Peder Bakken (t.v.) og Sigmund Storlimo spenner opp og strammer til treverket i Lettbuen. Oppfinnelsen kan skape ny industri i de tidligere lokalene til Budalsmøbler. I bakgrunnen står en ferdig Lettbue uten trekk. Den er egnet som selskaps- eller oppbevaringstelt, men kan også være et overbygg/tunell med åpning i begge ender. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Det er virksomhet i de gamle lokalene til Budalsmøbler igjen.

Det bøyes og limes tre, men det er ikke budalsstolen som har fått en ny renessanse. Lettbuen er navnet på produktet som kan gi nye arbeidsplasser til Budalen.

Den skal ta opp kampen med ”Partyteltet” som har vært så populær de senere årene.

– Forskjellen er at dette er langt mer funksjonelt. Det er billigere, og er miljøvennlig, sier Joakim Dørum, full av optimisme om prosjektet.

Han representerer organisasjonen Verdiskapning i Trebransjen (ViT). Sammen med Tone Dammen - Trøndelag Forskning og Utvikling (TFOU), Ivar Skarhaug (Rantex Flaarønning AS) og Ståle Solem fikk han se hvordan Lettbuen lages under sitt besøk i Budalen.

Beslektet. Fremstillinga av Lettbuen er ikke ulik Budalsstolen, som det fortsatt står noen av i lokalet. Prinsippet er det samme, med liming, pressing og bøying av tre. Fra venstre Ivar Skarhaug, Ståle Solem, Sigmund Storlimo, Joakim Dørum og Tone Dammen.

Peder Bakken og Sigmund Storlimo viste ekte håndverk da de bøyde treverk og satte Lettbuen sammen i ulike varianter. Nyskapningen skal dekke en rekke bruksområder, som for eksempel:

*Selskapstelt

*Garasje

*Pølsebu

*Buss-skur

*Billettluke

*Innbytterbenk

*Iglo/gamme

– Dette er bare eksempler. Forskere har kommet frem til at det er 24 måter å sette sammen buen på. Og flere blir det, for det er nesten bare fantasien som setter begrensninger, sier Joakim Dørum som har vært med på å skape og utvikle denne ideen.

Billig og miljøvennlig. –Denne kan for eksempel brukes som innbytterbenk ved fotballbanen, sier Joakim Dørum og leker keeper. Prisen anslår han til 2500 kroner helt ferdig. Foto: Bjørn Ivar Haugen

– Da jeg var på Landbruksmessa i fjor høst brukte jeg 5000 kroner på elektrikerlekter for å få til byggverket til telt på 80 kvadratmeter. Etterpå har jeg tenkt på løsninger for å gjøre dette bedre og billigere, sier Dørum.

– Grunntanken var å skape et miljøvennlig partytelt, som er lett å flytte og kan brukes flere ganger. Lettbuen vil ha lang brukstid, og det fine er at den kan settes sammen og utvides etter behov, sier Stråle Solem.

–Grunntanken var å skape et miljøvennlig partytelt, som er lett å flytte og kan brukes om igjen. Etter hvert ble dette mer og mer funksjonelt, sier Sigmund Storlimo (t.v.) og Ståle Solem. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Som eier av lokalene til tidligere Budalsmøbler og samarbeidspartner med ViT og TFOU gjennom sin arbeidsgiver Allskog, brenner Solem for prosjektet med Lettbuen. Produksjonen i Budal har nå foregått i en ukes tid, og det er nå markedsføringen starter. Lettbuen vil bli synlig på messer og arrangement i fremtiden og initiativtakerne tror den vil få innpass på mange arenaer.

– De mange bruksmulighetene gjør prosjektet ekstra interessant. Det blir spennende å se hvor stort etterspørselen blir, sier budalingene Peder Bakken og Sigmund Storlimo.

Røykhull. –To buer kan settes sammen og bli til en iglo, eller gamme. Sigmund Storlimo (t.v.) og Ståle Solem viser hvor røykrøra skal få plass.

I stil med Budalsstolen

De kan få selskap av flere i produksjonslokalet om interessen tar av.

– Foreløpig er dette ekte håndverk, men når vi kommer til bue nummer 10 000 er nok mer hjelpeutstyr på plass her, sier Joakim Dørum.

Han synes det er ekstra artig at Lettbuen ser dagens lys i Budalen.

– Fordi det er håndverkstradisjoner her. Det er historiske røtter for å lage trebuer i Budalen, og alle kjenner til Budalsstolen. Detter er en videreføring av teknikken de gamle håndverkerne brukte. Prinsippet er det samme, med liming, pressing og bøying av tre, sier Dørum.

Om Lettbuen blir like populær som Budalsstolen gjenstår å se, men det vil ikke gå lang tid før produktet er ut på markedet.

– Hva vil produktene koste?

– Vi har ikke beregnet eksakt pris på noen produkt ennå, men målet er å være godt konkurransedyktig i forhold til partyteltet. Vi sammenligner oss med partyteltet fordi buen bygger på de samme prinsippene. Lettbuen er lett i vekt, og er lett å montere. Den er mobil, men kan også fastmonteres om man ønsker det.

-Om vi ser på denne, som egner seg til eksempelvis buss-skur eller innbytterbenk ved en fotballbane, vil jeg tippe en pris på 2500 kroner ferdig med veiduk på, sier Dørum.

Rantex Flaarønning på Ler er blitt forespurt om å lage trekk til Lettbuen.

– En interessant oppfinnelse, derfor vil vi se på mulighetene for å bekle de ulike løsningene. Det spesielle med Lettbuen er at den kan settes sammen til så mange forskjellige modeller. Vi skal nå komme med forslag til et pent og funksjonelt trekk, sier Ivar Skarhaug.

LYSERE FOR BYGGEBRANSJEN:

13.mai 2009 skrev Gauldalsposten også om lysere tider for byggebransjen og Støren Treindustri i kjølvannet av finanskrisen:

Lysere tider for Støren Treindustri

Kantina ved Støren Treindustri er fylt med folk og stemning igjen. F.v: Inge Ottar Onsøien, Magnar Børset, Sverre Fossum og klubbleder Svein Hovin.

Alle de som var permittert ved Støren Treindustri AS, er nå tilbake i jobb igjen.

– Det er lav rente og gunstige priser for de som bygger hus nå. Det har helt klart slått positivt ut for oss, sier Svein Hovin (bildet).

Det har vært forholdsvis stille i Støren Treindustris lokaler det siste halvåret. Den solide industribedriften måtte permittere 73 av 92 ansatte da finanskrisen slo inn med full tyngde på slutten av fjoråret. Siden har det vært mange runder med møter og stor spenning for de ansatte. Bedriftens ledelse har hele tiden hatt tro på at situasjonen ville se annerledes ut når det ble lysere kvelder og varmere i lufta. De prognosene har slått til. Fra forrige uke var det igjen full aktivitet i lokalene hvor det har vært stor verdiskapning i mange år. Fem-seks personer er fortsatt 50 prosent permittert. Resten er tilbake for fullt etter å ha vært permittert i flere måneder.

Produksjon igjen. Anne Fossum (f.v.), Inge Ottar Onsøien, Ståle Stenbro, Jostein Almås, og Magnar Børset (bak) i produksjonshallen.

– Renta er snart rekordlav og det er lenge siden husprisene har vært så gunstige for de som vurderer å bygge hus. Arbeidsledigheten er heller ikke så mye større enn den har vært. I sum fører det til at kjøpekraften er større enn tidligere for de fleste. I vår har Støren Treindustri hatt bra ordretilgang. Ledelsen jobber hardt for at vi skal unngå permitteringer og eventuelt oppsigelser til høsten. Gode og langsiktige ordrer er nok en forutsetning for at vi skal klare å opprettholde aktiviteten. Vi har fått signaler om at det er ting på gang. Det er nå viktig å posisjonere seg i forhold til høsten og vinteren, sier Svein Hovin til Gauldalsposten.

Nei til lønnsreduksjon

Hovin er leder i Fellesforbundet som er den største fagforeningen ved Støren Treindustri AS. Han er den første til å innrømme at det ble en tøffere vinter for bedriften og de ansatte enn noen så for seg i fjor høst. Flere var inne på tanken om å søke seg andre jobber da de ble gående arbeidsledige. Hovin er glad for at de i denne runden ikke mistet dyktige medarbeidere som sitter på mye kompetansen. Fagforeningslederen frykter det kan bli utfallet dersom de må gjennom en ny runde med omfattende permitteringer. Han hevder dialogen med ledelsen stort sett har vært god i den fasen en av kommunens hjørnesteinsbedrifter har vært inne i.

– Hvorfor takket dere nei til å gå ned i lønn i en vanskelig periode for bedriften og konsernet?

– Vi har stor respekt for de som gjorde det ved Kjelstad Trelast i Selbu. Men det var ikke stemning hos oss for å gå inn på en tilsvarende ordning. Støren Treindustri har levert store overskudd de siste årene, og det ser også ute som 2009 bli et godt år resultatmessig. Det går faktisk mot et bra overskudd.

– Våre ansatte har status som lavlønte i industrien. Det var en av grunnene til at vi var negative til lønnskutt, avslutter Hovin.