Skisportens dag

Skisportens dag 1920.

Påske- og vinterferie er tradisjonelt forbundet med skiaktiviteter og utflukter. På bildet ser vi ungdommer fra Bogen ved Kotsøy. De fleste av dem stammer fra Sørstu Bogen. De andre er ifølge opplysningene naboer. Bildet er tatt rundt 1920. Da var ikke fototeknikken kommet særlig langt. Eksponeringstida var lang. Med det i minne, kan vi nok slå fast at karen på hoppkanten bare poserer som om han straks skal ut i en sprø Kongsbergknekk. De øvrige på bildet står også i forskjellig positur. Registreringskortet for dette bildet har tittelen ”Skisportens dag”. Redaksjonen er usikker på om det var et årvisst arrangement før i tida, eller om tittelvalget bare er tilfeldig. Uansett, Skisportens dag eksisterer den dag i dag. (Kilde: Kulturavdelingen Midtre Gauldal kommune/Gauldalspostens arkiv).