Vekket liv i ungdomslaget igjen

2008: Hauka ungdomslag er i gang igjen, med de første medlemmene (foran fra venstre): Linn-Beate Kverkild (23, kasserer), May Anita Halseth (16, sekretær), Hanne Anita Halseth (15), Marit E Halseth (23, vara), Ida E. Moe (22) og Monica Broen (16, styremedlem). Bak f.v: Dan Børge Flatås (25, nestleder), Jo Erik Heggvold (22, vara), Carl Gustav Lund (26, vara), Jostein Flatås (22), Geir Morten Broen (26), Vegard Heggvold (19) og Marit Kristine Græsli (27, leder). Foto: Bjørn Ivar Haugen

10 år i dvale er nok. Nå blåses det liv i Hauka ungdomslag igjen.

– 24.oktober holder vi vervefest, og får forhåpentligvis mange nye medlemmer, sier Marit Kristine Græsli.

Hun er nyvalgt leder i ungdomslaget, som har ligget brakk det siste tiåret. 13 ungdommer møtte opp på det siste ungdomsmøtet, der det også ble øvd til vervefesten som skal arrangeres neste fredag. Det er lagt opp til underholdning med påfølgende fest i Hauka samfunnshus.

– Alle som løser billett blir samtidig medlem i ungdomslaget, om de vil det. Det inngår i prisen, forteller nestleder Dan Børge Flatås.

Han er blant rolleinnehaverne når det ”nye” ungdomslaget skal underholde i samfunnshuset igjen. Det blir satt søkelys på gamle HUL (Hauka ungdomslag), og noen av tradisjonene som hørte ungdomslaget til før i tida vil kunne bli gjenopptatt.

– Tidligere var det en revygruppe i ungdomslaget som het ”Bi ker det vil”. Det blir det denne gangen også, ler Dan Børge Flatås og Marit Kristine Græsli.

Marit Kristine Græsli og Dan Børge Flatås har tatt på seg lederrollene i ”nye” Hauka ungdomslag. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Sistnevnte kommer opprinnelig fra Tydal. Ungdomslag og underholdningstradisjoner hun vokste opp med øverst i Neadalføret har hun tatt med seg til Hauka, og som eldst av de nyinnmeldte har 27-åringen også fått ledervervet.

– Jeg har i hvert fall litt erfaring fra ungdomslagsvirksomhet. Vi har sett på det ungdomslaget her i Hauka har gjort tidligere, og har tenkt å ta opp igjen noe av det.

Det ender med fest

Et ord som går igjen når gamle HUL skal oppsummeres, er fest.

– Det var fest til det meste: skirenn med fest, pinsemoro med fest, St Hansfest, pakkfester, parskirenn med fest, skiturer med fest, sykkelritt med fest, sykkeltur med fest, fjerdagsfest, femtdagsfest og jultrefest, ramser ungdomslagsmedlemmene opp.

Om det ikke har vært aktivitet i HUL det siste tiåret, har ungdomslaget likevel 70-årsjubileum i år (stiftet i 1938).

– Sånn sett er dette også en markering. Vi må bare få opp medlemstallet igjen, og derfor blir det vervefest, sier Græsli og vennene som ser for seg mange artige samlinger og arrangement i Hauka samfunnshus i tiden som kommer.

Godt humør. Samfunnshuset er samlingslokale for Marit Kristine Græsli (f.v.), Ida E. Moe. Linn-Beate Kverkild og ungdomslaget.