Rosenborgs Ina Vårhus inspirerte Singsås-rekrutter

foto