Målfest i 6.divisjon: Både Støren og Ålen vant tosifret