Ole Jørgen, Ida og hundre frivillige klare for å arrangere NM