God deltakelse og sterke skyteprestasjoner i felten