Bestillingen til 21 millioner er gjort: - Gjør det for ungene