Singsås tapte poeng i tetkampen – Støren i føringen