Viser til «gladsaken» der 6 rev og en sterkt utrydningstruet jerv er skutt for moro. Jeg lurer på hvilke holdninger redaksjonen har til ville dyr? Var det hunnrever blandt de drepte revene er nok sannsynligheten stor for at de hadde valper i magen. Jerven er på rødlista, og vi kan ikke utrydde rovdyr for at «det er viktig for saueeieren».

Det er viktig for naturen og kommende generasjoner med en intakt natur. Sauen er ikke utrydningstruet. Det er overproduksjon av sauekjøtt, og saueeiere får passe på dyra sine. Av de 100 000 sau som forsvinner på beite hvert år skyldes bare en liten prosent rovdyr. Flesteparten drukner, blir påkjørt eller roter seg bort.

Man gjør ikke naturen en tjeneste ved å fjerne rovdyr, man ødelegger den! Man redder ikke fjellreven ved å utrydde rødreven i tillegg. Fjellreven er utrydningstruet på grunn av uvettig jakt. Det er klimaendringer som gjør at rødrev trekker oppover. All ubalanse i naturen er menneskets skyld, og det beste man kan gjøre er å la den få fred!

Av biomasse på land i verden utgjør 60%husdyr, 36%mennesker og 4% ville dyr. Vi har natur og mangfoldskrise, å skyte ville dyr for leik og moro er uetisk og kunnskapsløst.

Jo flere rev man skyter, jo større kull får de. Man skaper dermed bare mer ubalanse. De ville dyrene er ikke til for at et fåtall av befolkningen skal få more seg med å drepe de. Mesteparten av befolkningen ønsker se disse dyrene levende!

Lena Nerhus