I en tid hvor politiske diskusjoner og valgkampdomener raser på i en forrykende fart, er det med forundring og bekymring jeg observerer at det lokale næringslivet synes å være skjøvet til side. Jeg vil påstå at neglisjeringen av næringslivet i Midtre Gauldal kan få alvorlige konsekvenser for vår samlede velstand og fremtidige muligheter.

Næringslivet er en katalysator for økonomisk vekst og sosial fremgang. I en liten kommune som Midtre Gauldal, hvor arbeidsplasser kan være begrensede, er hvert eneste arbeidsplass-skapende initiativ en verdifull ressurs. Når politiske debatter kun sentrerer rundt skole, barnehage og helse, blir det som å overse grunnmuren som disse tjenestene står på. Uten en bærekraftig økonomi er det umulig å finansiere høykvalitets tilbud til skole, barnehage og helsevesen.

Lokale bedrifter og gründere er selve ryggraden i vårt samfunn. De bidrar ikke bare til skatteinntekter, men også til sosiale bånd, samhørighet og kulturell berikelse. Når næringslivet blomstrer, er det et direkte resultat av politiske strategier som fremmer innovasjon, entreprenørskap og lokal sysselsetting.

Vi må heller ikke glemme at vi er en del av Trondheimsregionen og den viktige satsningen rundt det å bli en sterk region. Næringsutvikling har vært et av hovedområdene for det politiske samarbeidet i Trondheimsregionen i 15 år. Det er bakgrunnen for at Næringsforeningen og mange av våre medlemmer i sin tid brukte mye tid og ressurser på arbeidet med å få på plass en strategisk næringsplan for regionen og kommunene.

Ved sist rullering av planen bidro næringslivet til at Trondheimsregionens næringsstrategi ble samkjørt med fylkets, slik at disse nå henger bedre sammen. Et godt utgangspunkt for fortsatt felles innsats for å bygge regionen vår. Men intet godt varer evig? Å vedta en plan er ikke nok. Planen må følges opp gjennom utvikling av konkrete handlingsplaner og tiltak.

I den massive omstillingen til et lav- utslippssamfunn vi i Norge står overfor, og i en situasjon hvor konkurransen om arbeidskraft er stor, er et aktivt nærings- og utviklingsarbeid avgjørende for at vi som region skal styrke oss. Men dette gjøres ikke kun med ord og fine planer. Det må også vises i handling og kommunens budsjetter.

Vi er nå i innspurten av en valgkamp hvor næringsutvikling igjen drukner litt i diskusjonen om kvalitet i og organisering av de kommunale tjenester. Siden mesteparten av en kommunes inntekter kommer fra skatteinntektene fra innbyggerne i kommunen, gjør kommunene seg en bjørnetjeneste om de nå ikke sikrer fullt trykk på et næringsutviklingsarbeid som beviselig har fungert.

Jeg vil derfor oppfordre våre lokale politikere til å se bortenfor de umiddelbare politiske trendene og heller inkludere næringslivet som en sentral del av deres politiske agenda. Har noen vært på bedriftsbesøk for å høre hvor skoen trykker? Vi trenger mer enn bare fine ord – vi trenger konkrete strategier og tiltak som fremmer et bærekraftig og innovativt næringsliv i vår kommune. La oss huske at en sterk økonomi er grunnlaget for en velstående fremtid, hvor både utdanning, helse og miljø kan trives.

La oss håpe at fremtidige valgkamper gir den nødvendige plassen til næringslivet, slik at vi kan bygge en kommune som blomstrer i alle henseender.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen Svend Hov Daglig leder NiT Midtre Gauldal

Svend Hov er leder i Næringsforeningen i Midtre Gauldal.