Det er snart valg, og mange kandidater toer sine hender i forhold til Støren sør. Vi var vel mange som var skeptiske til ei så stor økonomisk satsing, men Norsk kylling var en viktig bedrift i vår kommune, så det gjaldt å handle for å prøve å holde den her. Ordfører Sivert Moen og co tok skikkelig sats på hoppkanten og lot det stå til. De kom litt skjevt ut og var ikke helt heldige med nedslaget, men de skal ha for innsatsen!

Det sies at etterpåklokskap er den eneste sanne vitenskap, og det er lett å si at de skulle ha fått et mer forpliktende løfte fra Norsk kylling før de satset så mye av kommunens midler på ett kort. Personlig tror vi ikke at Norsk kylling noen gang hadde tenkt å satse videre i Midtre Gauldal, men de så fordeler med å spille kommunene Midtre Gauldal, Malvik og Orkland ut mot hverandre. At bedriften ble grunnlagt av en gründer fra Soknedal og at Reitan-familien har sine røtter der, var nok ikke med i betraktningen da beslutningen om lokalisering ble tatt. I den familien er det forretningsmessige hensyn som teller og ikke nostalgi.

Men som de så klokt sier i Hakkebakkeskogen og som Øystein Digre også gjentar: «Gjort er gjort og spist er spist». Vi ville nok alle heller ha brukt 15 millioner i året på skole, eldreomsorg og næringsutvikling enn å betale renter og avdrag på Støren sør, men der har vi ikke noe valg. Men kanskje kan vi gjøre noe for å få solgt tomter der oppe?

Midtre Gauldal Venstre foreslår at vi tilbyr gratis tilknytning til vann og strøm til de tre første bedriftene som etablerer seg der oppe. Vi vet ikke hva det vil koste, men det er i hvert fall en investering i vinnings hensikt.

Venstre-geriljaen ved

Randi Rognes og Kari Haukdal