Her om dagen fikk jeg krav for første halvår fra ReMidt, det interkommunale renovasjonsfirmaet i Midt-Norge. Jeg har to fritidsboliger i Midtre Gauldal, hytte i Nekkjådalen og hus i Fordalsveien. Det siste er definert som kulturminne. For hvert sted er beløpet bortimot tusen kroner, til sammen fire tusen i året. Jeg betaler egentlig kommunale avgifter med glede, og yter gjerne min skjerv til gode lokale ordninger. Men dette har jeg vanskelig for å svelge. Til sammenlikning betaler jeg årlig kr. 1260,- for henting av avfall i tre fraksjoner fra boligen i Trondheim. Riktignok deler jeg utgiftene med to andre husholdninger, men i Midtre Gauldal er jeg jo en av mange som er pålagt å levere avfallet på Forsetmoen – og dermed kan dele utgiftene. For min del handler det om en liten pose i ny og ne, større behov har jeg ikke, men det er saken uvedkommende. Derimot spør jeg: Hvorfor denne prisforskjellen? Hva er beregningsgrunnlaget? Er det ikke mulig å differensiere avgiftene på en eller annen måte? Med rabatt for flere enheter? Jeg har søkt om fritak for kulturminnet – uten hell.

Per Bjørn Foros