Senvinteren er tøff både for tam og vill rein og annet hjortevilt. De er ekstra sårbare i tiden fram mot våren og kalvingstid. Nå kommer påska, og mange drar til fjells. Husk å ta hensyn og hold hunder i bånd. Hvis du ser rein bør du holde lang avstand, snu, eller gå langt utenom dem.

Fra 1. april er det båndtvang. Hundeloven stiller allikevel krav om at hunden skal være under eiers kontroll også når hunden er løs utenfor båndtvangsperioden.

Det er dessverre episoder hvor hund har jaget rein. Uansett årstid er dette uheldig, men spesielt vinterstid og utover våren er simlerein og årskalv spesielt sårbare.

Reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag oppfordrer derfor hundeeierne om å ha tilstrekkelig kontroll på hunden, slik at man kan unngå uheldige episoder.

- Reinen har en svært god luktesans, og er vindretningen riktig får den vær av oss på langt hold. Villreinen kan starte flukten når du er en halv kilometer unna. Om dere skulle treffe på en reinflokk, ta hensyn til vindretning og respekter reinens behov for beitero og avstand til folk, sier direktør Siv Merethe Belbo ved reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Hvordan kan du vise hensyn om du ser rein på fjellet?

  • Tenk på vindretning, hold lang avstand, snu, skift retning eller vent til reinen trekker vekk.

  • Ha hunder i bånd.

Statsforvalteren i Trøndelag, reindriftsavdelingen.