Snart skal du putte din stemme i valgurna, om du ikke allerede har forhåndsstemt. Vi håper på at en god del av dere vil legge en stemme til KrF i urna. Etter vår mening har vi vært og vil fortsatt være en viktig stemme i kommunestyret i Midtre Gauldal. Vi er stemmen som tør å være uenig, like fullt som vi tør og være med og ta ansvar i ikke alltid så populære, men nødvendige avgjørelser.  Det er en balansegang vi skylder dere som gir oss deres tillit. Nå er det veksling der Øystein takker av og Magnar går på, sunn fornuft, ærlighet og god dialog fortsetter.

Flytende barnehageopptak

Dette er en viktig sak KrF ønsker å bidra til i neste periode her i Midtre Gauldal. Dette vil føre til en ekstrautgift for kommunen, men dette er likevel et meget viktig tiltak for småbarnsforeldre som nå kan risikerer inntil et helt år ekstra i permisjon uten lønn, om du bommer med tiden for fødsel. Midtre Gauldal trenger flere unge som etablerer seg og ikke minst at unge er motivert for å sette barn til verden. Barna er vår fremtid.

Tiltak mot rus

Vi ønsker fortsatt å bidra til at bruken av rusmidler blant unge skal reduseres i Midtre Gauldal. Da trengs gode alternativ til aktiviteter for ungdommen. Frivilligheten vil gjerne tilby aktiviteter, men da må kommunen også gi frivilligheten økonomisk støtte til det. KrF ønsker også at unge som liker snøskuter skal få egne frikjøringsområder der de kan kjøre og ha det trivelig sammen.

Ved livets høst

I Midtre Gauldal har vi hatt gode omsorgstjenester, og hjelpeprogram for at eldre skal få gå en god alderdom i møte. Vi må ha et helsevesen med tid til å gi en trygg omsorg og kompetent hjelp når du trenger det, i tillegg må vi tilrettelegge gode bofelleskap både i kommunal og privat regi. Ensomhet er en av framtidas utfordringer og vi må lage trivelige og funksjonelle bofellesskap i kommunes bygder og grender.  Vi trenger også at helsearbeidere opplever å bli satt pris på og at det er attraktive arbeidsplasser.

Landbruk

Landbruket i Midtre Gauldal er som i hele Norge under sterkt lønnsomhetspress og mange gir opp drifta. KrF ønsker at Midtre Gauldal legger til rette for nydyrking og økt satsing. I tillegg må vi framsnakke så ofte vi kan det unike setermiljøet vi har i vår kommune, og legge til rette for økt turisme på grunn av dette.

Næring og vei

Vi må legge til rette for gründere som ønsker å skape noe i Midtre Gauldal. Vi tror at innenfor det eksisterende næringsliv i kommunen er det mye uforløst skaperkraft, om mulighetene blir lagt til rette vil dette kunne blomstre. Et lokalt forankret næringsliv med trygge gode arbeidsplasser er viktig. KrF ønsker fortsatt å arbeide for at Midtre Gauldal får ilagt en lavere arbeidsgiveravgift, noe vi tror kunne vært billetten til økt etablering på Støren Sør.  KrF vil arbeide for at Fylkesvei 30, må bli riksvei 30. Det siste ras og den siste flom har ikke gått, og Norge trenger sikre forsyningslinjer med flere alternativ. Derfor må standarden på Rørosveien bedres, og vi trenger statlig finansiering for å få til dette.

Familie

En av KrF grunnpilarer er familien, og familien sin tilstedeværelse i det moderne samfunn. Vi ønsker å legge til rette for at familien skal i større grad få bestemme sin egen organisering, og sin egen tid. Vi ønsker at foreldre skal kunne ha tid sammen med sine barn fra fødsel, til de flytter ut av rede.

Godt valg

Øystein Digre, avtroppende, og Magnar Kosberg, påtroppende 1.kandidat.