Når mine barn kommer hjem fra skolen, så er det som regel en runde med lekser, middag og litt prat om dagen som har vært, før vi setter i gang med aktiviteter som ikke ville vært til stede uten ildsjeler som yter det lille ekstra i hverdagen. Mennesker som er motiverte for at andre kan ta del i deres engasjement for det de driver på med. Med smil, hyl, latter, noen gang frustrasjon, men alltid mestring som betaling!

Dette er mennesker som tror på det de holder på med på fritiden, og har en overbevisning om at man kan gi dette videre med en innlevelse som klarer å starte noen små flammer for fremtiden. Enten det er korps, skyting, speidere, hjelpekorps, kor, turn eller annen idrett, så kan du være sikker på at for de som stiller opp og gir din unge håpefulle en grundig innføring, så er motivasjonen iallfall ikke er penger!

Frivilligheten i Norge er en av de største i verden! Ifølge SSB og Frivillighetsbarometeret, så har 58% av befolkningen gjort frivillig arbeid i 2022, en liten nedgang fra tidligere målinger, men dette sees sammen med koronapandemien. I rene tall, så kan dette fortelle oss at det er ca. 142000 årsverk som er lagt ned i arbeidsinnsats i de frivillige organisasjonene, og i 2018, så var verdiskapningen på ca. 78 milliarder. Om du er som meg, og ikke helt klarer å se forskjellen på million og milliard, så er en million sekunder ca. 11 dager. En milliard sekunder er ca. 31 år. Det er store tall som er produsert her!

Om man snur dette, og ser på inntektstallene til de frivillige organisasjonene, så kommer ca. 45% fra husholdninger, 27% er statlige og 17% fra fylkeskommunale og kommunale midler. Ca. 12% kommer fra andre private aktører (Kilde: SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020). Dette er de totale midlene som ytes til alle frivillige organisasjoner, så interne forskjeller vil finnes. Noen vil kanskje ikke være representert i de to midterste kategoriene, annet en med meget små andeler.

Disse tallene forteller meg at vi er en befolkning som er veldig privilegert, men samtidig veldig avhengig av hverandre!

Mitt hjertebarn har i lang tid vært Røde Kors. Gauldal Røde Kors som lokalforeningen heter, og Singsås Røde Kors Hjelpekorps som lokalrådet er kalt. En liten forklaring: Alle foreninger i Røde Kors skal ha en moderforening som skal bestå av et styre som skal ivareta all aktivitet innenfor dets område. Dette er da lokalforeningen Gauldal Røde Kors, som ivaretar den geografiske delen av Midtre Gauldal fra kommunegrensen mot Haltdalen, helt ned til og med Støren. Vi har base ved skolen på Singsås, og driver herfra Singsås Røde Kors Hjelpekorps, som ble stiftet i 1972. Navnet kan lure litt, men historisk sett vil vi bevare dette, selv om dette også representerer området til lokalforeningen.

I over 50 år har vi drevet en frivillig forening som består av mennesker og utstyr til å bistå under leteaksjoner, henteoppdrag for nødetater og bistand ved katastrofer i lokalmiljøet. Nå har vi heldigvis ikke vært rammet av store katastrofer, selv om det har vært noen større, triste hendelser de siste årene.

Røde Kors markerte torsdag 21.desember årets mørkeste dag sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ved Nationaltheatret i Oslo. Foto: Gabriel Aas Skålevik / NTB

Vi vises ikke veldig godt i lokalmiljøet, og fremtrer kanskje som litt tilbaketrukket, men vi er i veldig stor grad til stede. Vi har pr. nå en eldre snøscooter, samt en ATV med belter, som gjør det til at den dagen noen skulle skade seg, eller bli alvorlig syk på fjellet, og det ikke er flyvær for luftambulanse eller den nye Sar Queen, så er det vi som må rykke ut for å bistå med henting, ivaretakelse, behandling og overlevering til nærmeste ambulanse som venter på oss. Og for å kunne klare dette, så må personell være trent, de må ha tilgang til riktig og godt utstyr, og de må kunne å bruke det! Og dette er noe som koster penger, som alt annet.

Som den eneste organisasjonen i Norge som gjennom kongelig resolusjon er anerkjent som støtteaktør for myndighetene, så er Røde Kors forpliktet til å stille med bistand til myndighetene i beredskapsarbeidet på lokalt-, fylkes-, og sentralt nivå! Har du ikke lagt merke til at det aldri tar veldig lang tid før vi har mannskap på plassen når et eller annet oppstår? Brannen i Lærdal, skogbrann på Frøya og leirraset på Gjerdrum er noen av eksemplene der Røde Kors hadde store mengder mannskap til stede på kort tid for å bistå med arbeidet på og rundt det som foregikk.

Så hva gjør vi med dette lokalt?

Vi produserer også beredskap! Pr. dags dato, så er vi et veldig lite korps, men har noen ivrige rekrutter under opplæring som gjør at vi vokser litt. Vi er nå ca. 10 medlemmer som kan rykke ut om noe oppstår, og med et trykk på en knapp, så står vi med 20-30 andre i ryggen innen det er gått en time. Om dette er noe som vokser i omfang, eller drøyer ut i tid, så øker dette antallet, samtidig som at det blir gjort utskiftinger regelmessig, slik at mannskap skal få hvile for atter en gang å gå i aksjon. Dette er det samme om det er naboen som har gått seg bort på moltetur, om det er noen som har falt i en elv, eller det er en katastrofe i emning! Utfordringen er å klare å skaffe og fornye utstyr til den lokale delen av beredskapen! Vi har planer om å anskaffe en ny snøscooter til neste sesong, og er i gang med å spare midler til dette. Vi sender søknader dit vi kan, men ser at lokalmiljøet yter veldig mye til frivilligheten allerede, så vi forsøker å ikke løpe ned dørene til alle lokale bedrifter for ikke å mase for mye. Vi har derfor gjort prioriteringer, og utsatt kjøp av annet utstyr så lenge!

Men innimellom så kommer det store og meget velkomne overraskelser!

Forrige helg fikk jeg en hyggelig epost fra Malum Bygg AS på Singsås. Deres daglige leder, Freddy Olsson, kunne fortelle oss at de hadde bestemt seg for å avstå fra julegaver til de ansatte i år! Gjennom en loddtrekning av kandidater, så ble vi utplukket til å motta en gave på kr. 10000 fra dem! Dette er noe vi setter utrolig stor pris på, og det er penger som kommer godt med i den samfunnsoppgaven vi har! Vi kan nå endelig kjøpe inn solide hodelykter og lommelykter som kan være i beredskap på vårt depot, og som gjør det til at man ikke trenger å bruke privat utstyr på aksjoner. Dette letter medlemmene enda litt når de skal pakke for å rykke ut! Vi er veldig takknemlig for gaven, og setter utrolig stor pris på omtanken! Dette kunne jo ha gått til en hvilken som helst frivillig organisasjon, men for å øke sjansene for det, så kanskje flere bedrifter kan utfordres til å gjøre noe av det samme? Kanskje det er litt sent i år, men det vil jo være muligheter igjen til neste år! For vår del så ble det iallfall en ekstra god inngang til julen, og vi takker alle i Malum Bygg AS for dette!

Utfordringen overbringes herved til alle andre bedrifter!

Vi i Gauldal Røde Kors vil ønske alle sammen en fredelig jul og et lovende godt nytt år!

Vegard Hassel, leder, Gauldal Røde Kors

Vegard Hassel.
Røde Kors i Oslo markerte torsdag morgen årets mørkeste dag sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ved Nationaltheatret. Foto: Gabriel Aas Skålevik / NTB